TUE MANTONI

Bestyrelses Workshop med Tue Mantoni

Vil du videre med bestyrelsesarbejdet?

Vi sætter fokus på:

  • Hvad det for tendenser som rammer bestyrelser i små og mellemstore virksomheder?
  • Hvilke værktøjer som kan skabe en mere effektiv og værdibringende bestyrelse?
  • Hvorfor behovet for løbende evaluering af bestyrelsen – og fornyelse?

Workshoppen faciliteres primært af TUE MANTONI, tidl koncernchef i Bang & Olufsen og nu bestyrelsesformand i bl.a. Vækstfonden.

Vi sætter fokus på bestyrelsesarbejde i praksis. Ingen højtsvævende teorier eller abstrakte modeller.

Lyder det som noget for dig?

Læs mere i nedenstående – og se, hvad tre af deltagerne udtaler omkring deres oplevelse.

Ofte vil man som ny leder støde på udfordringer med prioritering af opgaver kontra den tid, der er til rådighed. Vi giver dig et par gode metoder til at finde den rette balance i det daglige arbejde.

Kursets indhold:

At sikre bestyrelsen varetager sit egentlige formål
At skabe klarhed omkring bestyrelsens opgaver
At få diskuteret bestyrelsesarbejde med andre ligesindede
Prioritering og delegering - forskel på haster og vigtig, og som motivering
At dedikere en halv dag, hvor det udelukkende handler om bestyrelsesarbejde
Hvordan forløber kurset?

Det praktiske

Du får:

  • Gennemgang af 10 trends som rammer bestyrelseslokalet.
  • Gennemgang af 16 konkrete forslag til en mere effektiv bestyrelse.
  • Indblik i andre sammenlignelige profilers tilgang til bestyrelsesarbejde.
  • Konkrete værktøjer til implementering med det samme.
  • Adgang til et “bestyrelsesforum” med 50 tidligere deltagere.

Pris:

Deltagerpris vejl – Kr. 5.950 ex moms
(inkl forplejning og materialer)
Kl. kl.7.30-13.00
Afholdes på og i samarbejde med: KENMAY
Enø Kystvej 55 -4736 Karrebæksminde
Pris inkl. materialer & forplejning Kr. 12.900,- excl. moms.

Kontakt for bestilling